Vrh G

VRH "G" - 19.9.2008


Ch.Floyd Szalai´s x Calgery Jopar

 

 

3 psi, 7 fen: Greta, Guarana, Greis, Grand, Gaston, Granada, Gringo, Georgina, Gina


Greta:

 



Guarana:

 



Greis:

 



Gaston:

 



Granada:

 



Gringo:

 



Georgina:

 



Gina:




Archív odchovů


TOPlist

Nová Ves 89,46331, Chrastava
+ 420 723 026 210

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio