Pořídili jste si štěňátko a co dál ?

Amstaff

Malé štěňátko přináší do rodiny spoustu radosti, ale i starostí. Jako malé dítě. Často se ale bohužel setkáváme s tím, že mnohý člověk si přivede domu malé štěně a nemá žádné informace, jak se k němu chovat, čím ho krmit, jakou potřebuje lékařskou péci. Nebo má naopak informace nesprávné, což bývá někdy ještě horší.

Abychom Vám tyto začátky usnadnili a abychom Vám pomohli s otázkami, které se týkají zdravotní péče a správného vývoje nového clena Vaší rodiny, připravili jsme písemně několik následujících bodu. Písemně proto, že zcela chápeme chaos v mysli laika, když na něho lékař během 20 minut vychrlí desítky informací a údajů, které by si tento chudák mel nejen zapamatovat, ale ještě je doma smysluplně tlumočit zbytku rodiny. Takto budete mít čas vše si v klidu přečíst, probrat s ostatními, a pokud budete mít zájem o další informace či údaje, objednat se k nám na kliniku ke konzultaci, na které už můžeme-hovořit o konkrétních záležitostech. Začneme opravdu od začátku.

1) Výběr štěněte

  • Vybírat můžete z mnoha plemen i kříženců. Pokud si kupujete psa od chovatele, měli byste vědět, že štěně by melo jít od matky k nové rodině v ideálním případě v 8 týdnech veku, nejdříve však na 6.-7. týdnu. Dřívější odběr je nevhodný pro dobrý psychický vývoj pejska. I když mu poskytnete tu nejlepší péci, budou mu ony týdny do 2.měsíce stáří chybět při vývoji jeho vztahu k ostatním psům a někdy i k lidem.

  • Při odběru bychom se měli podívat štěněti na bříško, kde v místě pupku se muže nacházet různě velká boulička - pupeční kýla. Tu je nutno většinou později odoperovat, což není levná záležitost a mělo by to být zohledněno v kupní smlouvě. Opravdu seriózní chovatelé si takové štěně většinou nějakou dobu ponechají a před prodejem kýlu nechají a před prodejem mu kýlu nechají operovat na své vlastní náklady.

  • Zkontrolovat je třeba i čelisti. Ve štěněčím věku ještě nepoznáme, zda bude mít pes v dospělosti všechny zuby, což je u některých plemenpodmínkou chovnosti, ale už nyní můžeme rozpoznat výrazný předkus nebo podkus. Pozor - takové vady se věkem neupraví a u psu s průkazem původu až na výjimky vyřazují z chovu.

  • Dále se pejskovi podíváme do uší. Přítomnost hustého, tmavého, suchého, drolivého mazu muže signalizovat ušní svrab a není známkou dobré hygieny chovu, stejně jako blechy, které nacházíme v srsti po celém tele. Někdy najdeme přímo blechy, někdy jen černé tečky v srsti - bleší hovínka. Proti blechám a klíšťatům je dobré chránit pejska některým z preparátu s prodlouženou dobou účinku. V naší ordinaci používáme specialitu Frontline, která chrání pejska 2-3 měsíce proti blechám a 4-6 týdnu proti klíšťatům, nebo specialitu Stronghold, který nefunguje na klíšťata, ale chrání měsíc proti blechám, škrkavkám a ušním a kožním roztočům.

 2) Odčervení:

  • Štěňata by mela být od 3. týdne veku pravidelně každé 2-3 týdny odčervovaná až do věku 5-6 měsíců a dále i v dospělosti min. lx za 1/2roku, pokud nejsou v kontaktu s těhotnou ženou nebo malými dětmi. V takovém případě odčervujeme i dospělé psy častěji, min. lx za 3 měsíce. S odčervováním by tedy mel začít chovatel, vést o něm záznamy a ty předložit při odběru novému majiteli, který v něm pak bude pokračovat. Důvod opakovaného odčervování v intervalu 2-3 týdnu u štěňat je ten, že téměř každá fena má v těle (ve svalech, v játrech a dalších orgánech) zavrtané "spící" larvičky škrkavek, které se při graviditě probudí a provrtávají se pres dělohu do plodu štěněte. Další dávku larviček dostane štěně v mateřském mléce. Tyto larvičky se ve štěněti opět zavrtají do svalu a orgánu a postupně se uvolňují. Téměř všemi dosud známými odčervovacími prostředky se dostaneme jen na dospělce, kteří už jsou ve střevě. Proto musíme odčervovat opakovaně, neboť dokud se štěně nezbaví zásoby larviček a nevytvoří si schopnost bránit jim ve vývoji v dospělce, dozrávají v něm stále noví a noví parazité. Když podáme klasický lék proti parazitům zvířeti do úst, projde lék střevem a zahubí všechny dospělé škrkavky. Ale druhý den mohou dospět další a budou cizopasit ve střevě až do příštího odčervení. První odčervení by melo být provedeno pomocí speciální pasty, která škrkavky jen ochromí, ale nezabije, takže celé odcházejí a nerozkládají se ve střevě. Při jejich rozkladu totiž vznikají látky, které jsou pro štěně jedovaté. Pak můžeme pokračovat dále touto pastou, tabletkami, nebo použít velmi moderní preparát STRONGHOLD, který je sice dražší, ale podává se jen lx za měsíc, po celou tuto dobu se drží v krvi zvířete a hubí škrkavky stále a ne jen nárazově jako ústně podávané preparáty, funguje nejen ne dospělé škrkavky, ale i na jejich larvy a navíc chrání po celý měsíc i proti blechám a kožním a ušním roztočům. Tento způsob doporučujeme.

3) Očkování:

  • Je nejjednodušším a přitom nejdůležitějším způsobem, jak předcházet radě infekčních onemocnění, z nichž většina ohrožuje pejska přímo na živote a některá jsou přenosná i na člověka. Základní očkovací schéma u moderních, dnes používaných vakcín je 6, 9, a 12 týdnu. Každé očkování obsahuje o něco širší kombinaci chorob a v posledním je obsažena i vzteklina. Pro riziková plemena, jako je rotwailer, dobrman, pro psy z větších chovu nebo ohrožených oblastí, a nebo pro každého svědomitého majitele, který chce mít jistotu, že pro ochranu a přežití svého pejska dělá opravdu maximum, doporučujeme posunout poslední kompletní vakcínu se vzteklinou na 16. týden a vložit do očkovacího schématu ještě jednu dávku kompletní kombinované vakcíny s leptospirózou na 12. týdnu. Takové očkovací schéma pak je 6, 9,12 a 16 týdnu. Vakcíny aplikované v 9, 12 a 16 týdnech by měli obsahovat leptospirózu - často smrtelnou bakteriální žloutenku roznášenou hlodavci, nebezpečnou i pro lidi. Na našem pracovišti používáme 2 typy vakcín. Českou radu vakcín Biocan a americkou Duramune od firmy Fort Dodge. Kvalitou jsou srovnatelné, americká rada obsahuje navíc koronavirózu, průjmové onemocnění, které u dospělých psu probíhá jako nekolikadenní střevní chřipka, ale pro malé štěně muže být i životu nebezpečné, a 4 kmeny leptospiróz, na rozdíl od české, která chrání jen proti 3 leptospirovým kmenum. Doporučujeme, zvláště u štěňat a mladých psu zvolit o něco dražší, ale komplexnejší americkou vakcínu, ale konečné rozhodnutí ponecháváme na majiteli. Po každém očkování se muže objevit postvakcinacní reakce a to i v případe, že pes byl už několik let stejnou vakcínou bez potíží očkován. Nejčastější typ reakce je podobně jako u miminek a malých dětí nekolikadenní (2-4 dny) rozmrzelost, nechutenství, bolestivost svalu a kloubu. Pejsek je méně aktivní, nehraje si, nechce jíst a když ho vezmeme do rukou, zakňučí, protože ho bolí celé tělíčko. Tento stav většinou není třeba řešit jinak, než nekolikadenním klidem a sám pomine. Dalším typem reakce je vznik tuhého uzlíku až bulky v místě vpichu, která opět většinou sama během několika dnu až týdnu zmizÍ. Vzácně se objeví nejzávažnější typ reakce - alergie doprovázená otokem hlavy. Dojde k ní zpravidla do 2 hodin po vakcinaci a v tomto případe je vhodné navštívit včas lékaře, aby nedošlo k otoku dýchacích cest a případnému dušenÍ. Všechny tyto typy komplikací se objevují jen zřídka, nebývají vážné a jsou obvykle způsobeny reakcí na rozpouštědlo vakcíny a nikoliv na použité antigeny, proto jim lze často předejít pouhým použitím vakcíny jiného výrobce. Riziko onemocnění a/nebo úhynu na některou z obvyklých psích infekčních chorob je mnohonásobně vyšší než jakákoliv negativa spojená s očkováním. Proto jednoznačně doporučujeme pravidelné a kompletní očkování všech pejsku, rozšířené o doplňkové vakcinace (borellie, tetanus, kožní plísňová onemocnění, infekční kašle) u rizikových a ohrožených jedinců. Tetanus je smrtelné onemocnění, jehož zárodky jsou přítomny všude v pude okolo nás a k nakažení stačí často banální úraz, jakým muže být třeba zlomený drápek. Každý z nás lidí je očkovaný proti tetanu, dopřejme tedy tuto ochranu i našim zvířecím kamarádům. Borelióza je choroba přenášená zejména klíšťaty, u pejsku se projevuje často až za několik měsíců po kontaktu s klíštětem a muže mít svalovou, kloubní, či nervovou formu. Léčba trvá několik týdnu, je značně nákladná a pacient muže trpět trvalými následky. Ústí nad Labem a okolí je bohužel boreliovým distriktem, klíšťata jsou zde masivně infikována a každý rok zachytíme několik desítek pozitivních pacientu. Boreliózu je vhodné poprvé očkovat v době, kdy nehrozí napadení klíštětem, tedy od podzimu do casného jara. Nejlépe na přelomu února a března. Pejsek tak vstoupí do sezóny výskytu klíšťat s čerstvými protilátkami a nehrozí mu nakažení v době vakcinace. Je pak možné změnit při vakcinaci boreliózy i termín každoroční kombinované vakcinace na stejné datum.

4) Krmení:

  • Kvalitní krmení je naprostým základem správného růstu a vývinu psa. Nemůžeme krmit psa nekvalitní potravou a očekávat. že z něho vyroste krásný. zdravý a silný jedinec. Názory na to, co je kvalitní potrava, se různí a procházejí názorovým vývojem. Výzkumy na zahraničních universitách a ve výzkumných centrech velkých a seriózních firem zaměřených na výrobu krmiv pro psy a kočky přinesly zejména v poslední době mnoho nových poznatku, které jsou často i v přímém rozporu s tím, co se tradovalo dříve. Granule nebo vařená strava?: to je otázka, se kterou se setkáváme v ordinaci velmi často. Nelze, a ani nechceme zcela zavrhnout používání klasické vařené stravy. Jen vždy majitele upozorňujeme na obrovskou pracnost ve srovnání s komerčními krmivy. Chcete-li psovi vařit, znamená to mít zdroj kvalitního masa- svaloviny,vždy ho dobře provařit pro odstranění rizika infekce, mísit ji v poměru 1/3masa ku 2/3 přílohy (rýže, těstoviny, vločky), přidat zeleninu, vitamíny, minerály. Nikdy nebudete znát přesné složení takto připravené stravy a to nebude nikdy stejné, protože pokaždé použijete jiné suroviny. Je tu vysoké riziko předávkování vitamínu a hlavně minerálu. Především si ale přiděláte spoustu práce a Váš byt dostane špatně vy větratelnou vůni závodní kuchyně. Tímto způsobem lze odchovat psa na relativně vyvážené stravě, ale je to velice, a v dnešní době zcela zbytečné, pracné a komplikované.

Doporučujeme proto používat KVALITNÍ a ověřená komerční krmiva, zejména v granulované formě.

GRANULE: 

Rozhodli jste se tedy pro granule. Jenže když se řekne granule, je to jako když se řekne auto. Na jedné straně stojí Mercedes, na druhé Trabant. Stejné rozdíly jsou i ve kvalitě granulí. Zde je to o to nebezpečnější, protože rozdíl mezi Mercedesem a Trabantem pozná každý a snadno, ale granule jsou pro laika všechny jen hnědé kuličky. Jenže rozdíly jsou mezi nimi obrovské. Různé výhodné cenové nabídky v supermarketech jako 10kg za 140-200kcjsou jasné. Za takovou cenu nelze nakoupit ani kvalitní suroviny, natož vyrobit kvalitní granule. Takové krmení je dobré leda pro slepice, ale rozhodne ne pro psa, a už vůbec ne pro rostoucí štěně. Pomineme-li tyto vyložené excesy kvality, zůstává před námi těžký úkol vybrat si z mnoha více či méně kvalitních výrobku na českém trhu ten, který bude našemu psímu kamarádu nejvíce vyhovovat. Obecně platí, že na krmení bychom neměli příliš šetřit, zejména v prvním roce života, kdy se buduje imunitní stav a tělesná konstituce. Kvalitní krmení. pravidelné a kvalitní očkování a od červení jsou absolutním základem, který když neošidíme, máme šanci odchovat zdravého jedince s dobrou kondicí, schopného odolat většině chorob a vynaložené náklady se nám tak mohou vrátit na úsporách za veterinární ošetření. Vždy platí, že prevence chorob je levnější než jejich léčba. Jaké tedy zvolíme granule? Nemůžeme a ani nechceme poskytovat kompletní průzkum trhu a prověřit všechny značky a výrobce. Uvedeme jen namátkou ty, které známe a o jejichž kvalitách jsme se osobně přesvědčili. Nutram, Purina, K-9 jsou krmiva střední kvalitní třídy, která poskytnou dospělému psu vše, co potřebuje. Chceme-li si být jisti, že mu poskytujeme to nejlepší, můžeme si vybrat z krmiv představující opravdový vrchol kvality nabízené v rámci celé zeměkoule, včetně naší republiky. PURlNA PRO PLAN, SPECIFIC, EUKANUBA, HILLS a ROYAL CANINE jsou značky srovnatelné s Mercedesem, BMW nebo Jaguárem. Je už vcelku jedno, kterou z těchto značek si vyberete, je to jen otázka individuálního vkusu a rozhodnutí, protože všechny tyto firmy jsou zárukou kvality. V naší ordinaci preferujeme firmy Hills, PPP a Eukanuba, jejichž lékařské diety sestavené pro psy a kočky s různými typy onemocnění (např. selhání ledvin, močové kameny, nebo srdeční onemocnění) používáme, a doporučujeme i jejich krmiva pro jejich vysokou kvalitu a stravitelnost. Bližší informace včetně doporučených ceníku,  najdete na internetových adresách http://web.telecom.cz/hills a http://eukanuba.cz Důležité je i odlišení krmiv pro různé velikosti plemen. Dnes už se ví, že malá plemena mají značně odlišné požadavky na výživu než velcí psi. Proto tyto firmy vyrábějí granule pro malá, střední a velká plemena. Významné je to hlavně u psu velkých (nad 25kg v dospělosti) a gigantických plemen. Zde se dá špatnou výživou napáchat hodně škod hlavně ve vývoji kyčelních a loketních kloubu. Ale pozor: dlouho se tvrdilo, že velcí psi potřebují během růstu hodně vápníku a bílkovin. Výzkumy posledních 5-10 let ukazují, že nadbytek těchto složek způsobuje stejné, ba horší škody, než jejich nedostatek. Doga, nebo rotwailer váží v dospělosti 50-80kg. To je stejná váha jako u člověka. Ale lidská kostra do této velikosti a váhy roste 181et.Pes takto naroste za 8-10 měsíců! To je strašná zátěž pro organismus. Naším cílem tedy nemůže být snaha o urychlení již tak překotného růstu, ale naopak. Musíme se snažit, aby tento růst byl pozvolný, plynulý a vyrovnaný. Dostává-li rostoucí pes velkého plemene nadbytek bílkovin a/nebo vitamínu příliš rychle, vytvoří hodně svalové a tukové hmoty a navěsí tuto váhu na ještě nezralou kostru, kterou tím přetíží, a dochází k deformitám kloubu a pátere. Vztah mezi nadbytkem vápníku a zvýšeným výskytem dysplázií kyčelních a loketních kloubu je dnes už přesvědčivě prokázán. Při nadbytku vápníku dochází k předčasnému a nerovnoměrnému uzavírání růstových zón kostí a tím opět ke zvýšenému množství kloubních onemocnění. Při odchovu psa velkého plemene proto nedbejte dobře míněných, ale zastaralých rad některých chovatelů a výcvikářů, že pokleslé uši či prošláplé spěnky nohou spraví přídavek vápníku do krmiva. V kvalitních krmivech je ho dostatek a dalším přidáváním či zkrmováním tvarohu a mléčných výrobku ho můžete jen předávkovat, což má za následek výše uvedená onemocnění.

Krmný režim: 

štěně, stejně jako malé dítě, je třeba přivyknout na pravidelný režim krmení. Melo by jíst do veku 1/2roku 3x denně, ve věku  1/2-l rok 2x denně a v dospělosti 1-2x denně. Granule zalijeme teplou vodou, necháme je zchladnout na tělesnou teplotu a nabídneme je pejskovi. Necháme mu je 10-20 minut. Co nesní, to mu vezmeme, uložíme v lednici a ohřáté na tělesnou teplotu nabídneme při příštím krmení. Pokud namočené granule nesní během jednoho dne, vyhodíme je, aby se nezkazily. Nikdy nenecháváme psovi jídlo ležet k dispozici celý den, a to ani suché granule. Takový pes se nenaučí správně jíst a bud' se přejídá a je obézní, nebo naopak při celodenním uždibování necítí pořádný hlad, jí málo a muže být hubený. Granule namáčíme v čisté vodě a s ničím je nemícháme. Výrobci kvalitních granulí mají své výzkumné ústavy, ve kterých dlouhé roky (firma Hills 53 let) hledají a sestavují ideální složení jednotlivých krmných směsí. A když takový vyvážený výrobek smícháte s masem, nebo mlékem, zlikvidujete jejich úsilí a vytvoříte nové krmení o novém, neznámém, většinou nevyhovujícím složení. Mějte proto vždy na paměti, že granule nejsou přílohou k masu nebo čemukoliv jinému, ale kompletní vyváženou potravou, která obsahuje vše potřebné, tedy i to maso.

Dávkování: 

Obecné dávkování bývá u každého krmiva napsané na pytli a je odlišné u různých značek a cílových skupin zvířat, pro které jsou určena. Vždy ale platí, že

spotřeba krmiva je přísně individuální záležitost a liší se u každého jedince. Je třeba proto vyjít z průměrné doporučené dávky a podle přírůstku či úbytku váhy zvířete množství krmiva doladit. Je třeba ale hlídat, aby pes nebyl ani příliš hubený a ani (což je mnohem častější) příliš obézní. Obezita u psu způsobuje stejné problémy jako u lidí. Cukrovku, nadměrné zatížení srdíčka, ledvin, pátere a kloubu. Zvláště u rostoucích psu je nadváha výrazným predispozičním faktorem vzniku dysplazie kyčlí a loktu, proto je dobré i u plemen, kde je vyžadován mohutný tělesný rámec (rotweiler, labrador), držet psa štíhlého, na spodní hranici kondičního rozpětí do veku 1-1,5 roku, než se mu vytvoří kostra a klouby, a až pak ho nasvalit intenzivním tréninkem a nechat přiměřené zmohutnět vydatnější výživou.

NIKDY nedávejte psovi KOSTI!!! Nepotřebuje je. Není nic, co by z nich mohl získat. Vápníku má v normálním krmení více než dost a vše ostatní je jen odpad. Kosti mohou poranit krk, jícen, žaludek či střevo, ale i když jsou měkké, nebo namleté, pohlcují vodu a mohou způsobit zácpu. A někdy natolik vážnou, že se ji nepodaří vyřešit jinak než náročnou a drahou operací.

5) Kastrace:

Týká se zejména feneček. Možná se zdá někomu předčasné mluvit o kastraci sotva jsme si přinesli štěňátko domu, ale je třeba uvědomit si několik věcí. Především: Proč jsme si pořizovali pejska? Máme-li výstavní nebo pracovní fenu s rodokmenem a plánujeme-li chov úspěšných jedinců, nebudeme samozřejmě o kastraci uvažovat. Ale máme-li pejska jen pro radost, pak je to to nejlepší, co pro něho můžeme udělat. Často slyšíme a dříve se skutečně tradovalo, že "alespoň jedenkrát musí mít štěňata". Výzkumy prováděné ve Spojených státech na velkých skupinách fen, které rodily lx, vícekrát a ani jednou, ukázaly, že mezi nimi není příliš velký rozdíl mezi výskytem cyst a nádoru vaječníku a dělohy, zánětu dělohy a nádoru mléčné žlázy. Jen u fen, které rodily vícekrát, byl nižší výskyt hormonálně podmíněné cukrovky. Všechny tyto skupiny ovšem výrazně zastínila skupina fen kastrovaných. Zde, pokud se odebere vše, tj. děloha i vaječníky, nehrozí žádné další onemocnění těchto 2 orgánu. Výskyt hormonálně podmíněné cukrovky je téměř nulový. Čím dříve se operace provede, tím vetší je ochranný efekt proti nádorům mléčné žlázy. Z výsledku těchto výzkumu vyplývá, že fena opravdu nemusí mít ani jednou za život štěňata, ale pokud s ní UŽ,nebo vůbec, nepočítáme do chovu, je dobré nechat ji vykastrovat. Z hlediska dokončení tělesného vývoje je vhodné kastrovat fenu až po dosažení pohlavní a fyzické zralosti, tj. po odeznění l.hárání. Pokud se zákrok provádí mezi 1.-2. háráním, je ochranný vliv až 90ti procentní. Čili riziko výskytu zhoubného nádoru v mléčné žláze je o 90% nižší, než u nekastrovaných fen. S každým dalším háráním se pak tento ochranný vliv snižuje, až po 4. hárání zůstává už stejný, zhruba 30%. Proto každému, kdo si koupí psí dámu, doporučujeme, aby se rozhodl, zda bude chovatelem, nebo zda usnadní a ulehčí život sobe i svému psu a nechá svou psici vykastrovat. Takto ošetřená fena nehárá, netrpí na falešné březosti a nemusíte mít strach, že dojde k nežádoucímu nakrytí a že budete řešit problém, jak nechtěnou graviditu přerušit, nebo co s neplánovanými štěňaty. kastrace psích pánu se provádí většinou z hlediska zklidnění nadměrného pohlavního pudu. Pokud bydlí pejsek v paneláku, kde v jednom vchodu žije více feneček, tak v období kdy hárají je psí kluk vystaven psychickému utrpení. Někteří to snáší opravdu špatně, nejedí, likvidují doma koberce a nábytek a fenku se nenechají přivolat a utíkají. Kastrace nenaučí psa poslouchat, ale odstraní tento rušivý vliv. Další indikací je léčba a prevence onemocnění prostaty. To postihuje psy většinou ve starším veku podobně jako jejich lidské protějšky a jedná se o velmi častý problém. U kastrovaných psu je výskyt prostatických cyst a hyperplasií téměř nulový.

 

 SHRNUTI:

1) Pořídíte-li si psa, navštivte s ním co nejdříve veterinárního lékaře, aby pejska prohlédl a požádejte ho, aby Vám  

    vytvořil vakcinační a odčervovací schéma, podle kterého budete postupovat.

2) Nechte si poradit jaké krmení je pro Vašeho pejska ideální a vhodné a dodržujte vhodné dávkování a krmný režim.

3) Pokud jste si pořídili fenečku a není vaším cílem stát se chovatelem a chovat štěňata, a nebo už pro vyšší vek feny v

    s chovem končíte, nechte ji vykastrovat. Čím dříve, tím lépe, ideální čas je mezi 1. a 2. háráním.

MI VET MV Dr. Ondřej Mikulica
TOPlist

Nová Ves 89,46331, Chrastava
+ 420 723 026 210

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio